Van boer tot bord

Als ketenregisseur is Vion actief in de diverse schakels binnen het hele proces van boer tot consument. Hierdoor kunnen we ons goed inzetten om alle schakels optimaal op elkaar aan te laten sluiten. Het kunnen garanderen van voedselveiligheid vereist samenwerking met professionele en betrouwbare varkenshouders. Vion streeft naar een lange termijn relatie en samenwerking met deze varkenshouders. Vion heeft dit gebundeld in het relatiemanagementprogramma ‘Samen Ondernemen’.

Deze positie zorgt ervoor dat Vion precies weet waar het vlees vandaan komt en kunnen we garant staan voor veilig en smakelijk vlees. De combinatie met de uitgekiende logistieke planning resulteert in een kostenbesparing, meer dierenwelzijn en minder gewichtsverlies. Dit betekent uiteraard een hoger rendement in de keten, een optimale vleeskwaliteit en de basis om aan klantwensen te voldoen.

Herkomst

De varkens die Vion slacht en verwerkt zijn afkomstig uit het hele land maar voornamelijk uit de Zuid- en Oostelijke provincies van Nederland. In deze provincies worden van oudsher veel varkens gehouden. Vion neemt de wensen en eisen van de markt als uitgangspunt. Vion werkt met diverse Good Farming marktconcepten. Varkenshouders maken een keuze uit deze concepten, waarmee de varkenshouder zijn productie laat aansluiten bij de wensen van de consument. Denk daarbij aan de eigenschappen van het varken; het voer, de huisvesting, mate van dierenwelzijn en inpassing in de omgeving en de milieueffecten.

Volg VION

Nieuws

Vion Perleberg uitgeroepen tot Bedrijf van het Jaar

Vion start productie in nieuwe runderslachterij in Leeuwarden

Vion Pork start pilot met Vion langetermijnprijs (LTP)

Vion Pork doet nabetaling aan deelnemers PIG-prijssysteem

Regional-Star 2018 voor het rundvlees-programma SIMMENTAL PUR