Van boer tot bord

Als ketenregisseur is Vion actief in de diverse schakels binnen het hele proces van boer tot consument. Hierdoor kunnen we ons goed inzetten om alle schakels optimaal op elkaar aan te laten sluiten. Het kunnen garanderen van voedselveiligheid vereist samenwerking met professionele en betrouwbare varkenshouders. Vion streeft naar een lange termijn relatie en samenwerking met deze varkenshouders. Vion heeft dit gebundeld in het relatiemanagementprogramma ‘Samen Ondernemen’.

Deze positie zorgt ervoor dat Vion precies weet waar het vlees vandaan komt en kunnen we garant staan voor veilig en smakelijk vlees. De combinatie met de uitgekiende logistieke planning resulteert in een kostenbesparing, meer dierenwelzijn en minder gewichtsverlies. Dit betekent uiteraard een hoger rendement in de keten, een optimale vleeskwaliteit en de basis om aan klantwensen te voldoen.

Herkomst

De varkens die Vion slacht en verwerkt zijn afkomstig uit het hele land maar voornamelijk uit de Zuid- en Oostelijke provincies van Nederland. In deze provincies worden van oudsher veel varkens gehouden. Vion neemt de wensen en eisen van de markt als uitgangspunt. Vion werkt met diverse Good Farming marktconcepten. Varkenshouders maken een keuze uit deze concepten, waarmee de varkenshouder zijn productie laat aansluiten bij de wensen van de consument. Denk daarbij aan de eigenschappen van het varken; het voer, de huisvesting, mate van dierenwelzijn en inpassing in de omgeving en de milieueffecten.

Volg VION

Nieuws

Ruim 10.000 mensen bezoeken de Good Farming Star- en De Groene Weg-varkenshouders tijdens de AH Buitendag

Vion verbetert opnieuw prestaties en publiceert eerste corporate social responsibility rapport

Actiegroep ‘The Save Movement’ voert actie bij Vion-vestiging in Boxtel

Terugroepactie gerookte snijworst

Pulled Meat ‘Next Level’