Dierenwelzijn

Vion hanteert strikte procedures en richtlijnen in de omgang met dieren. In het bijzonder voor medewerkers van Vion die betrokken zijn bij de aanvoer van de dieren; de zogenaamde 'animal welfare officers'. Zij controleren op het dierenwelzijn in slachterijen van Vion. In alle slachterijen wordt toegezien op de correcte omgang met dieren vanaf ontvangst tot en met verdoving en doding. Op deze wijze geeft Vion proactief invulling aan zijn eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van dierenwelzijn. Iedereen die met dieren in aanraking komt is opgeleid in dierenwelzijn en volgt regelmatig (bij)scholing). In elke slachterij zijn er meerdere 'animal welfare officers' die verantwoordelijk zijn voor de correcte omgang met levende dieren.


Lees meer: dierenwelzijn bij Vion

Verdovingsmethoden

Binnen Vion worden alle dieren voor het slachten verdoofd conform de hoogste dierenwelzijnstandaarden. Alle methoden van verdoven en installaties die worden gebruikt voldoen aan de erkende verdovingsmethoden van de Europese Unie en EFSA (Europese Food Safety Agency). Varkens worden elektrisch verdoofd, of met CO2 verdoofd. Runderen worden met het schietmasker verdoofd. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website www.vionfood.nl. Ook verwijzen wij naar de website van de onafhankelijke dierwelzijnsorganisatie Eyes on Animals. Deze video is in samenwerking met Vion in 2013 gemaakt met een uitgebreide uitleg over de diverse methoden van verdoving bij varkens.

De rol van Vion in de sector

Criteria voor een hoger dierenwelzijn zijn in samenwerking met de varkenshouderijen vastgelegd. Dat betekent dat Vion de vertaalslag maakt vanuit de klant- & consumentwensen naar het boerenerf. Denk daarbij bijvoorbeeld aan dierenwelzijn, integrale duurzaamheid en borging van de voedselveiligheid door heel de keten.

In de keten gebruiken we hoogwaardige technologie om de gezondheid van mens en dier te garanderen en het welzijn van de dieren te optimaliseren. Om de integriteit van dieren te waarborgen maakt Vion geen gebruik van (producten van) dieren waarin op kunstmatige wijze genetische aanpassingen zijn doorgevoerd. Het welzijn en de integriteit van het dier dient in alle fasen in de keten te worden geborgd.

Volg VION

Nieuws

Vion Pork doet nabetaling aan deelnemers PIG-prijssysteem

Regional-Star 2018 voor het rundvlees-programma SIMMENTAL PUR

Vion vergroot aandeel in huidenbedrijf BestHides

Benoeming nieuw lid raad van commissarissen Vion

De Groene Weg lanceert EKO-code voor varkensvleesketen