Dierenwelzijn

Vion hanteert strikte procedures en richtlijnen in de omgang met dieren. In het bijzonder voor medewerkers van Vion die betrokken zijn bij de aanvoer van de dieren; de zogenaamde 'animal welfare officers'. Zij controleren op het dierenwelzijn in slachterijen van Vion. In alle slachterijen wordt toegezien op de correcte omgang met dieren vanaf ontvangst tot en met verdoving en doding. Op deze wijze geeft Vion proactief invulling aan zijn eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van dierenwelzijn. Iedereen die met dieren in aanraking komt is opgeleid in dierenwelzijn en volgt regelmatig (bij)scholing). In elke slachterij zijn er meerdere 'animal welfare officers' die verantwoordelijk zijn voor de correcte omgang met levende dieren.

De rol van Vion in de sector

Criteria voor een hoger dierenwelzijn zijn in samenwerking met de varkenshouderijen vastgelegd. Dat betekent dat Vion de vertaalslag maakt vanuit de klant- & consumentwensen naar het boerenerf. Denk daarbij bijvoorbeeld aan dierenwelzijn, integrale duurzaamheid en borging van de voedselveiligheid door heel de keten.

In de keten gebruiken we hoogwaardige technologie om de gezondheid van mens en dier te garanderen en het welzijn van de dieren te optimaliseren. Om de integriteit van dieren te waarborgen maakt Vion geen gebruik van (producten van) dieren waarin op kunstmatige wijze genetische aanpassingen zijn doorgevoerd. Het welzijn en de integriteit van het dier dient in alle fasen in de keten te worden geborgd.

Castratie

Vion onderschrijft het streven om op zo kort mogelijke termijn op verantwoorde, door de internationale afzetmarkt geaccepteerde, wijze te komen tot het stoppen met castreren, zoals in Duitsland verwoord in de verklaring van Düsseldorf en in Nederland in de Verklaring van Noordwijk. In deze verklaringen wordt als streefdatum 2015 genoemd.

Indien toch nog wordt gecastreerd worden maatregelen genomen om de pijnbeleving van biggen bij castratie te verminderen. In Nederland is gekozen voor verdoofde castratie.

Volg VION

Nieuws

Ruim 10.000 mensen bezoeken de Good Farming Star- en De Groene Weg-varkenshouders tijdens de AH Buitendag

Vion verbetert opnieuw prestaties en publiceert eerste corporate social responsibility rapport

Actiegroep ‘The Save Movement’ voert actie bij Vion-vestiging in Boxtel

Terugroepactie gerookte snijworst

Pulled Meat ‘Next Level’