Diergezondheid

Vion neemt zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van diergezondheid. Diergezondheid - en dus voedselveiligheid - staat daarmee hoog op de agenda. Door het managementsysteem FarmingNet kan Vion continu sturen op het verlagen van antibioticagebruik. Daarnaast bewaken we veel strenger dat wettelijk verplicht de risico’s. Dat doen we vanuit onze maatschappelijke verantwoording voor de volksgezondheid. Denk aan de miljoenen consumenten, maar ook aan de werkomstandigheden voor de eigen medewerkers. Door de continu te monitoren, controleren en te verbeteren kunnen we, waar nodig, passende maatregelen nemen.


Hoe antibioticagebruik te verminderen?

Vion heeft de overtuiging dat het gebruik van antibiotica waar mogelijk moet worden teruggedrongen in de dierhouderij. In diverse landen waar Vion actief is - waaronder Nederland - worden initiatieven genomen om dit te bereiken. Variërend van resistentieonderzoek en gezondheidsplannen tot registratie- en benchmarkprogramma’s op het boerenerf.

Maatregelen van de overheid
De maatregelen van de Nederlandse overheid omvatten eisen die onder andere worden gesteld aan het afvoeren en verzamelen van dieren en aan hygiëne, reiniging en ontsmetting. Ook is vastgelegd dat we de insleep van ziektes door bezoekers zoveel mogelijk moeten voorkomen. Het terugdringen van antibioticagebruik wordt onder andere gerealiseerd via Good Veterinary Practice (GVP) en via de witte lijst van toegestane antibiotica in IKB, hierin is het gebruik van de voor de mens kritische antibiotica bij varkens verboden.

Slimmer toezicht in Vion-slachterijen
In de Vion-slachterijen controleren keuringsassistenten en dierenartsen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) alle levende dieren, karkassen, organen en het vlees. Steekproefsgewijs worden monsters genomen. De NVWA en Vion hebben in 2012 een convenant gesloten met daarin afspraken over het toezicht op de slachterijen van Vion. De NVWA wordt automatisch en digitaal geïnformeerd met relevante gegevens over bijvoorbeeld hygiëne en voedselveiligheid. Daarmee wordt de kwaliteit en doelmatigheid van het toezicht verder verbeterd.

Volg VION

Nieuws

Vion Perleberg uitgeroepen tot Bedrijf van het Jaar

Vion start productie in nieuwe runderslachterij in Leeuwarden

Vion Pork start pilot met Vion langetermijnprijs (LTP)

Vion Pork doet nabetaling aan deelnemers PIG-prijssysteem

Regional-Star 2018 voor het rundvlees-programma SIMMENTAL PUR