Keuringsresultaten varkens- en rundvlees

  • Klik hier voor de keuringsresultaten van varkens
  • Klik hier voor de keuringsresultaten van runderen

Vion hanteert drie verschillende keuringen

1) Levende keuring

2) Vleeskeuring

3) Condities organen

Levende keuring bij aankomst in de slachterij

Als de dieren in de slachterij aankomen, worden ze individueel gekeurd door daartoe opgeleide dierenartsen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Deze dierenartsen letten speciaal op de gezondheid en het welzijn van de dieren. Alleen gezonde dieren mogen worden geslacht en het welzijn van alle dieren wordt bewaakt. Als er reden is om aan de gezondheid en/of welzijn van een dier te twijfelen, dan voert de dierenarts extra onderzoek uit. De keuring van levende dieren is een belangrijk element in het borgen van de veiligheid van het vlees voor de consument. Naast aandacht voor de veiligheid van het voedsel, wordt ook nauwkeurig onderzoek gedaan door de overheidsdierenarts op geschiktheid voor het slacht proces. Indien nodig wordt met extra aandacht en lagere snelheid geslacht.

Vleeskeuring - Voedselveiligheid

Na de keuring van levende dieren wordt tijdens het slachtproces het vlees van ieder karkas gekeurd. Keurmeesters en dierenartsen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit voeren deze keuring uit. Alle onderdelen van de dieren worden zorgvuldig geïnspecteerd. Alleen vlees dat absoluut veilig is, wordt goedgekeurd. Ook hier geldt dat bij de minste twijfel extra onderzoek wordt uitgevoerd door de NVWA.

Vleeskeuring - Gezonde dieren

Door de inspectie van het vlees door de NVWA en door metingen van Vion, is er heel veel informatie beschikbaar die wordt teruggekoppeld naar de dierhouder. Deze informatie heeft geen betrekking op de veiligheid van het vlees, maar zegt meer over de conditie van dieren bij levering aan de slachterij. Deze informatie, zoals de conditie van organen als de longen en de lever, kan de dierhouder goed gebruiken in zijn bedrijfsvoering.

Volg VION

Nieuws

Vion introduceert ‘Robusto’-ham voor premiumsegment Italië

Vion neemt Otto Nocker en zes andere vlees- en versmarkten in Beieren (D) over

Ketentransparantie in toenemende mate belangrijk voor Nederlandse consument

Vion zet warmtemaatregelen in met betrekking tot transport en slachterijen

Actiegroep ‘The Save Movement’ voert actie bij Vion-vestiging in Boxtel