Inzicht in het productieproces

Verdovingsmethoden

Binnen Vion worden alle dieren voor het slachten verdoofd conform de hoogste dierenwelzijnstandaarden. Alle methoden van verdoven en installaties die worden gebruikt voldoen aan de erkende verdovingsmethoden van de Europese Unie en EFSA (Europese Food Safety Agency). Varkens worden elektrisch verdoofd, of met CO2 verdoofd. Runderen worden met het schietmasker verdoofd. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website www.vionfood.nl. Ook verwijzen wij naar de website van de onafhankelijke dierwelzijnsorganisatie Eyes on Animals. Deze video is in samenwerking met Vion in 2013 gemaakt met een uitgebreide uitleg over de diverse methoden van verdoving bij varkens.

Productieproces rund

Middels een video laat Vion het productieproces van runderen zien.

Productieproces varken

Naar aanleiding van de uitspraak van de Reclame Code Commissie op 23 mei 2017 heeft Vion besloten de video over het productieproces van varkensvlees hier te verwijderen.

Productieproces

De dieren groeien op bij een varkensbedrijf. Minimaal volgens de regels van IKB / GlobalGAP. Van daaruit worden ze met de veewagen vervoerd naar een van onze slachterijen. Vion werkt alleen met gecertificeerde transporteurs.


Als de dieren aankomen op de slachterij vindt eerst een levende keuring plaats door een overheidsdierenarts. De dierenarts controleert de dieren op gezondheid en welzijn; hoe ze zich gedragen. Als ze eenmaal geslacht zijn controleert een andere dierenarts de binnenkant van het dier. Bij ieder geslacht dier dat we uiteindelijk consumeren worden onder andere de longen, lever en borstvlies gecontroleerd. Net als bij een mens wordt er eigenlijk een soort sectierapport gemaakt. Daarnaast nemen we meer dan 100.000 bloedmonsters per jaar. Ook dat doen we om de kwaliteit te borgen. Dagelijks vindt overheidstoezicht plaats en per jaar worden ongeveer 100 audits uitgevoerd.


Daarnaast koppelen we gegevens over het dier terug naar de boer. Daarmee kan de dierhouder zijn management al dan niet aanpassen. Voorbeeld; een verkoudheid bij een dier is net als bij een mens in de rapportages terug te zien onder longen en het borstvlies.


Vion wordt bij de productie van vlees regelmatig gecontroleerd (ook wel audit genoemd) door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, (overheidsinstantie). Daarnaast worden we ook door Buitenlandse overheden en externe partijen - al dan niet in opdracht van klanten - geaudit. Vion wordt gecontroleerd op productintegriteit, voedselveiligheid en kwaliteit. Aanvullend vinden er ook controles op het boerenerf plaats om de integriteit van boer tot bord te waarborgen. Dat is o.a. ondergebracht binnen IKB en het integriteitssyseem van GlobalGAP.


Als eerste in Nederland voldoet Vion aan de Integriteitsmodule van Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Drie vestigingen zijn inmiddels officieel gecertificeerd en de andere locaties worden nog dit jaar geaudit door Lloyds, een onafhankelijke internationale auditor. Tijdens een recente audit van de US Food Safety Inspection Service (USDA - FSIS) autoriteiten - ook wel de Amerikaanse inspecteurs - bij de varkensslachterijen van Vion zijn wij opnieuw goedgekeurd voor export van vers varkensvlees naar de Verenigde Staten.


Vion levert regulier vlees, duurzaam vlees en biologisch vlees. De wensen van onze klanten heeft Vion terugvertaald naar marktconcepten. Onze trouwe leveranciers van varkens leveren allemaal binnen één van deze concepten, waarmee Vion optimaal inspeelt op de klantwensen.


We zijn er trots op dat 100 miljoen mensen wereldwijd dagelijks vlees eten geproduceerd door Vion.


Mochten buiten de controles en keuringen om, onregelmatigheden of incidenten plaats vinden gedurende het proces, dan zullen we die op maandelijkse basis gaan melden. Daarbij gebruiken we de volgende drie categorieën:

  • omstandigheden waarin de dieren zich bevinden tijdens transport
  • omstandigheden waarin het vlees zich bevindt gedurende het verwerkingsproces
  • gedragingen en handelingen van personen gedurende het proces

Naast de melding van het voorval zullen we dan ook de eventuele sancties van de overheid bekend maken, evenals de maatregelen om herhaling te voorkomen en gevolgen voor de consument uit te sluiten.

Volg VION

Nieuws

Vion Pork doet nabetaling aan deelnemers PIG-prijssysteem

Regional-Star 2018 voor het rundvlees-programma SIMMENTAL PUR

Vion vergroot aandeel in huidenbedrijf BestHides

Benoeming nieuw lid raad van commissarissen Vion

De Groene Weg lanceert EKO-code voor varkensvleesketen