Corporate Social Responsibility

Vion blijft sturen op continue verbetering en samenwerking in de hele agrofood keten. Vion zoekt voortdurend de juiste balans tussen people, planet en profit. Hierbij ligt de focus op het zorgen voor een kwalitatief beter leven voor mens en dier.

Dit betekent voor Vion dat de productieprocessen zo effectief mogelijk worden ingericht en dat de middelen om te produceren optimaal worden benut. Dit alles draagt bij aan een zo laag mogelijke ecologische footprint.

Corporate Social Responsibility (CSR) is ingebed in de hele organisatie en vormt een belangrijk onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering van Vion. Aan de hand van vijf kernthema's: agriculture, communities, environment, nutrition & health en people, worden activiteiten van Vion vanuit de CSR-benadering ingedeeld. In lijn met deze thema's levert Vion een actieve bijdrage aan maatschappelijke kwesties rondom volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn en milieu.

Volg VION

Nieuws

Actiegroep ‘The Save Movement’ voert actie bij Vion-vestiging in Boxtel

Terugroepactie gerookte snijworst

Pulled Meat ‘Next Level’

Vion concentreert activiteiten in Emstek, Nedersaksen (D) en sluit locatie Zeven

Vion introduceert nieuwe vraaggestuurde aanpak varkenshouderij