Corporate Social Responsibility

Vion blijft sturen op continue verbetering en samenwerking in de hele agrofood keten. Vion zoekt voortdurend de juiste balans tussen people, planet en profit. Hierbij ligt de focus op het zorgen voor een kwalitatief beter leven voor mens en dier.

Dit betekent voor Vion dat de productieprocessen zo effectief mogelijk worden ingericht en dat de middelen om te produceren optimaal worden benut. Dit alles draagt bij aan een zo laag mogelijke ecologische footprint.

Corporate Social Responsibility (CSR) is ingebed in de hele organisatie en vormt een belangrijk onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering van Vion. Aan de hand van vijf kernthema's: agriculture, communities, environment, nutrition & health en people, worden activiteiten van Vion vanuit de CSR-benadering ingedeeld. In lijn met deze thema's levert Vion een actieve bijdrage aan maatschappelijke kwesties rondom volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn en milieu.

Volg VION

Nieuws

Vion Pork doet nabetaling aan deelnemers PIG-prijssysteem

Regional-Star 2018 voor het rundvlees-programma SIMMENTAL PUR

Vion vergroot aandeel in huidenbedrijf BestHides

Benoeming nieuw lid raad van commissarissen Vion

De Groene Weg lanceert EKO-code voor varkensvleesketen