Divisie Pork

Productielocaties

De divisie Pork bestaat uit productielocaties in Nederland en Duitsland met het hoofdkantoor in Boxtel. Per eind 2016 werkten binnen Pork circa 8.800 medewerkers (inclusief flexwerkers). De divisie Pork beslaat een belangrijk deel (65%) van de totale omzet van Vion en is daarmee één van de kernactiviteiten van Vion.

 

Varkenshouders
Vion werkt nauw samen met zijn leveranciers. Bijna 50% van alle varkenshouders in Nederland is leverancier van Vion Pork. De goede en vaak langdurige relatie die Vion met zijn leveranciers heeft, vormt de basis van de Vion-keten. Door zeer actief samen te werken met varkenshouders en deze samenwerking te bundelen in het relatie management programma ‘Samen Ondernemen’, is Vion in staat de relatie met zijn leveranciers te waarborgen voor de lange termijn.

Productieketen varkens
De buitendienstmedewerkers van Vion Farming hebben continu contact met varkenshouders. Zij vormen een belangrijke schakel tussen vermeerderaar (producenten van biggen) aan de ene kant en vleesvarkenshouders aan de andere kant en weten precies aan welke biggen varkenshouders in binnen en buitenland behoefte hebben. Vion Farming ondersteunt daarnaast bij het algemene bedrijfsmanagement en biedt varkenshouders ondersteuning bij het optimaliseren van diergezondheid binnen het bedrijf. Ook inventariseert Vion Farming de dierstromen en maken zij de planning voor het transport van de dieren. Op wekelijkse basis verwerkt Vion ongeveer 300.000 varkens, waarvan het vlees wordt geleverd aan (inter)nationale retail en industrie klanten.


Varkensvleesproducten
Op de productielocaties wordt varkensvlees verwerkt tot producten voor afnemers in binnen- en buitenland. Deze producten vormen de basisgrondstoffen voor industriële klanten. Zij verwerken het vervolgens tot een breed scala aan vleesproducten, zoals vleeswaren, vleessnacks, rookworsten en pizzatoppings, maar ook gedroogde hammen. Daarnaast wordt een deel van de vleesgrondstoffen door Vion zelf verwerkt tot halffabricaten en eindproducten voor de binnen- en buitenlandse retailmarkt. Vion is een belangrijke leverancier van retailers in Nederland en Duitsland. Zo produceert en verpakt Vion kant-en-klare eindproducten zoals karbonades, filetlapjes à la minute en slavinken, maar ook producten voor de feestdagen zoals gourmetschotels en gevulde rollades. Daarnaast wordt vlees geleverd aan slagers van supermarkten, die het vervolgens zelf portioneren en verpakken.

 

Marktconcepten

Vion werkt vraaggestuurd. Dit betekent dat de wensen en eisen van de dynamische markt leidend zijn. Zo zijn afnemers in de afgelopen jaren steeds meer eisen gaan stellen aan de herkomst van de varkens, transparantie van de keten en kwaliteit van het vlees. Vion werkt met een aantal specifieke marktconcepten: Good Farming BalanceGood Farming Welfare, Good Farming Star en Good Farming Organic. Met deze concepten speelt Vion in op veranderende trends en ontwikkelingen en wordt een optimale bijdrage geleverd aan een kwalitatief betere leefomgeving voor mens en dier.

 

Good Farming Balance
In maart 2017 heeft Vion het nieuwe vraaggestuurde ketenconcept Good Farming Balance geïntroduceerd. Met Good Farming Balance speelt Vion in op de specifieke vraag in internationale markten. Verschillende landen en afnemers vragen om specifieke delen van het varken. Door beter op de vraag in deze specifieke segmenten aan te kunnen sluiten zorgen we voor een hoogwaardige afzet van varkensvlees op de internationale markt. Dit biedt kansen voor zowel Vion als de varkenshouders.

Good Farming Star
Het in 2010 gelanceerde Good Farming Star concept is een goed voorbeeld van een succesvol concept dat continu in ontwikkeling is om aansluiting te blijven houden bij de wensen van de markt. Het concept kenmerkt zich door de extra aandacht voor dierenwelzijn: Good Farming Star heeft één ster volgens het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Daarnaast voldoet bijvoorbeeld de hoeveelheid soja die wordt gebruikt als diervoeder in dit marktconcept aan de criteria van RTRS voor verantwoorde soja. Dit concept is primair gericht op de Nederlandse markt en meer specifiek bestemd voor de markt van vers en voorverpakt vlees voor de Nederlandse supermarkten en ook voor de vleeswarenindustrie die deze grondstoffen verwerkt in haar consumentenproducten. 185 varkenshouders van Nederlandse oorsprong nemen actief deel aan het Good Farming Star concept. Vanaf 11 maart 2015 zijn zij formeel verenigd in de Leveranciersvereniging StarFarmers.


Eind 2016 is er een speciale website voor Good Farming Star gelanceerd: www.goodfarmingstar.com. Op deze website wordt de wijze van produceren en de herkomst van het varkensvlees inzichtelijk gemaakt. Varkenshouders achter het vlees worden in beeld gebracht. Dit zorgt voor meer transparantie van de keten. De site is een volgende stap van Vion in de ontwikkeling van Good Farming Star.


Good Farming Organic
Onder het Good Farming Organic marktconcept valt het Vion merk ‘De Groene Weg’. De Groene Weg heeft al jaren een sterke positie in zowel Nederland als Europa voor vermarkting van biologisch rund- en varkensvlees. De markt voor biologisch vlees stijgt jaarlijks en De Groene Weg is in staat om van deze groei te profiteren. Naast de thuismarkt wordt een aanzienlijk deel van het biologische varkensvlees geëxporteerd naar een groot aantal Europese landen. De gevraagde volumes stijgen jaar na jaar en door de groei in het aantal slachtingen, die De Groene Weg de afgelopen jaren heeft ingezet, kan aan die stijgende vraag worden voldaan. Voor de komende jaren wordt verdere groei van de markt verwacht waarbij Vion verder zal investeren om voor de afnemers een aantrekkelijke partner te blijven. De Groene Weg werkt nauw samen met haar leveranciers en gezamenlijk wordt gewerkt aan een verdere uitbouw van de keten in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin. Dit is uniek voor Europa. Naast haar groothandelsactiviteit bedient De Groene Weg een keten van slagerijen (deels in eigendom). Eind 2014 werd een De Groene Weg slagerij in de nieuwe Markthal in Rotterdam geopend, een prachtige locatie om de keten van De Groene Weg aan een groot publiek te presenteren.

Volg VION

Nieuws

Met project ‘Meten is weten’ nog meer grip op klimaat in de stal

Vion Perleberg uitgeroepen tot Bedrijf van het Jaar

Vion start productie in nieuwe runderslachterij in Leeuwarden

Vion Pork start pilot met Vion langetermijnprijs (LTP)

Vion Pork doet nabetaling aan deelnemers PIG-prijssysteem