Voedselveiligheid en kwaliteit

Vion verzamelt, verwerkt en beheert informatie uit de voorgaande schakels in de keten. Door dit heldere en complete overzicht van de keten kunnen we de (voedsel)veiligheid van onze producten voor u als consument waarborgen. Denk hierbij onder andere aan de gezondheidssituatie van een dier, de kwaliteitskenmerken van het vlees en de gegevens van de kwaliteitscontroles. Dit ketenkwaliteitssysteem is gebaseerd op internationale normen. Door continue & gestructureerde focus op procesbeheersing is Vion in staat optimaal gecontroleerde kwaliteit te bieden aan zijn de afnemers.

Controle

Controle vindt plaats door afnemers en onafhankelijke instanties, zoals de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Daarnaast houdt Vion zelf ook scherp toezicht op het naleven van de regels. Integriteit, duurzame relaties en rendement voor alle ketenschakels zijn hierbij leidend. In de slachterij controleren keuringsassistenten en dierenartsen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) alle karkassen, organen en het vlees. Steekproefsgewijs worden monsters genomen. Deze worden gecontroleerd op antibiotica en andere ongewenste of verboden stoffen.

Om onze producten in de slachterijen te identificeren en te volgen, maken we onder meer gebruik van barcodes. Daarmee dragen we veel en efficiënte informatie over naar de verschillende stappen binnen het productieproces. We weten precies waar onze producten heen gaan. Daardoor kan Vion direct de koppeling leggen tussen de eindproducten en informatie uit de productieketen.

Volg VION

Nieuws

Vion Pork doet nabetaling aan deelnemers PIG-prijssysteem

Regional-Star 2018 voor het rundvlees-programma SIMMENTAL PUR

Vion vergroot aandeel in huidenbedrijf BestHides

Benoeming nieuw lid raad van commissarissen Vion

De Groene Weg lanceert EKO-code voor varkensvleesketen